Annemiek Hakkers

BuroMediation is opgericht door Annemiek Hakkers. In 2001 studeerde zij Cumlaude af voor de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV) aan de Hogeschool van Utrecht. CMV leidt op om mensen te begeleiden in veranderingsprocessen. Annemiek heeft veel ervaring opgedaan in het werken met verschillende doelgroepen in verschillende werk- en spanningsvelden. Van 1997 tot 2000 werkte Annemiek als sportbuurtwerker met het doel om buurtproblematiek op te lossen waarbij culturele achtergronden een grote rol speelden. Daarnaast werkte Annemiek als freelance docent in het basis- en voortgezet onderwijs.

In 2004 volgde Annemiek de opleiding tot Mediator bij Van der Hoeven Nelissen en behaalde de registratie bij het Nederlands Mediation Instituut. Sindsdien zet Annemiek zich in als Mediator, Trainer en Coach op het gebied van conflicthantering, effectieve communicatie en persoonlijke ontwikkeling.

 

Mediation

Conflicten horen bij het leven. Een onenigheid groeit makkelijk uit tot een conflict en soms raken partijen uiteindelijk in een impasse. Redenen genoeg: buren die onenigheid hebben over de erf-afscheiding, klasgenoten die ruziën over de rolverdeling in de eindmusical, werknemer en werkgever die elkaar verliezen in onderhandelingen of partners die elkaar niet meer kunnen bereiken door een verschil van mening. Conflicten zijn van alle dag.

Mediation biedt antwoord op conflicten. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, bemiddelt tussen de partijen en brengt beweging in de impasse. Zo begeleidt de mediator de partijen naar een verstandhouding waarin de partijen zelf oplossingen zoeken voor het conflict. Immers, een zelf gevonden oplossing is veel duurzamer dan een opgelegde oplossing!

De missie van BuroMediation schuilt hierin dat mensen (partijen) handreikingen krijgen zodat zij zelf handen en voeten geven aan conflicten. Hierdoor leiden conflicten tot beweging, verandering en groei.

© 2024 BuroMediation – Telefoon 06 44 856 214