Leerlingbemiddeling

Mediation in het onderwijs

Op school zijn ruzies aan de orde van de dag. Ruzie op het plein over spelregels of het samenstellen van groepjes. Ook roddelen en pesten kunnen leiden tot ruzie. In alle gevallen hebben we te maken met een sfeerverlagende beweging. Ruzies vragen vaak aandacht van leerkrachten. Leerlingen doen een beroep op de leerkracht om eruit te komen. Niet altijd is hier tijd en aandacht voor.

BuroMediation streeft ernaar dat kinderen zelf conflicten leren oplossen. En dat kunnen ze! Kinderen kunnen elkaar helpen bij het oplossen van ruzies. Kinderen begrijpen elkaar en ontwikkelen een positief zelfbeeld als ze ontdekken dat ze elkaar kunnen helpen.

Mediation op School biedt uw school de kans om kinderen te leren over conflicten. Kinderen leren conflicten aan te gaan op een gezonde manier. Zo leiden de conflicten tot groei! De educatieve mediationprojecten van BuroMediation leiden tevens tot ontwikkeling van sociaal-emotionele, communicatieve en creatieve vaardigheden.

Mediation op School geeft leerlingen het vertrouwen dat ze zelf problemen oplossen. De leerlingen leren de methode Mediation en oefenen zodat ze vervolgens zelf ruzies oplossen!

Mediation op school draagt bij aan:

  • Verbetering van sociale en emotionele klimaat
  • Positieve manier van omgaan met elkaar
  • Verantwoordelijkheid van leerlingen
  • Zelfstandigheid van leerlingen
  • Versterken van gemeenschapsgevoel
  • Daling agressief gedrag
  • Daling gevoel van onveiligheid
  • Daling van incidenten en beledigingen
  • Daling van straffen
  • Tijdsefficiëntie

BuroMediation biedt het basis- en voortgezet onderwijs educatieve mediationprojecten. De projecten bestaan uit 3 peilers waarbij elke peiler een andere doelgroep heeft. Zo stelt u zelf uw mediationproject samen!

Peiler 1 - Training voor het schoolteam
Peiler 2 - Training leerlingen en opleiden van leerlingmediators
Peiler 3 - Ouderavond over mediation

mfn_register_logo.png

© 2024 BuroMediation – Telefoon 06 44 856 214