Buurtbemiddeling

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar wat te doen als je in conflict raakt met een buurt- of wijkgenoot? Buurtbemiddeling biedt hierbij hulp. Klik hier voor: Data basistraining Buurtbemiddeling 2023

man-ijzerdraad.jpg

Buurtbemiddeling beoogt te bemiddelen tussen twee of meerdere personen uit een buurt of wijk. Het richt zich op een vroegtijdige aanpak van conflicten en voorkomt dat ergernissen escaleren en uitmonden in een strafbaar feit. Met de inzet van buurtbemiddelaars lossen de partijen samen hun conflict op. U kunt hierbij denken aan burenconflicten over geluidsoverlast, stank, pesterijen en zwerfafval. De methode buurtbemiddelng is gebaseerd op mediation. De bemiddelaar geeft geen pasklare oplossingen maar begeleidt de partijen in het zelf vinden van oplossingen. Een zelf gevonden oplossing is immers duurzamer dan een opgelegde oplossing! De mediator stimuleert de eigen verantwoordelijkheid en de communicatie tussen partijen. De buurtbemiddelaar laat partijen vanuit belangen naar het conflict kijken en niet vanuit standpunten. Bij buurtbemiddeling worden de partijen begeleid door 2 vrijwillige bemiddelaars, die getraind zijn tot vaardige buurtbemiddelaars. 

De kracht van buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een sterk middel om zelfredzaamheid, communicatie en sociale duurzaamheid in een wijk of buurt te versterken. In diverse gemeenten heeft buurtbemiddeling haar effectiviteit bewezen! Kortom, buurtbemiddeling biedt kansen om de kwaliteit van de buurt te verbeteren en burenproblemen vroegtijdig aan te pakken. Door het vergroten van onderling begrip tussen buurtbewoners wordt de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de wijk positief beïnvloed. Daarnaast biedt buurtbemiddeling tijdsefficiëntie voor de politie omdat op veel bemiddelingen ten onrechte onder het takenpakket van het korps vallen.

De organisatie van buurtbemiddeling

Om buurtbemiddeling tot een succes te maken zijn drie zaken van belang: Draagkracht, Visie en Structuur. De eerste voorwaarde is te beschikken over meerdere maatschappelijke partijen die enthousiast zijn over buurtbemiddeling en de mogelijkheden hiervan binnen de eigen gemeente. Daarnaast is het belangrijk om met deze partijen een visie te ontwikkelen. Wat willen we bereiken, waarom en hoe? Tot slot neemt het effect van buurtbemiddeling aanzienlijk toe als er een duidelijk structuur is. Het is mogelijk dat gemeente, politie en woningbouwvereniging hierin het voortouw nemen in een zogenaamde stuurgroep en in de uitvoering aansluiting te zoeken bij een reeds bestaand buurtnetwerk.

Eén van de succesfactoren is het aanstellen van een coördinator welke de vrijwilligers aanstuurt en begeleidt, contacten onderhoudt met de betrokken partijen, pr verzorgt, netwerk ontwikkelt en zorgt dat buurtbemiddeling bekent is bij de inwoners van de gemeente.

Wat kan BuroMediation voor uw gemeente betekenen?

ccv-logo.png

BuroMediation biedt informatie, advies, coördinatie en training bij het opstarten, implementeren en continueren van buurtbemiddeling. Hierbij geldt dat we maatwerk leveren en ons afstemmen op de specifieke situatie en wensen van uw gemeente. BuroMediation is aangesloten bij het MfN (Mediation Federatie Nederland) en erkend als trainingsbureau voor de Basistraining Buurtbemiddeling door het CCV. Het CCV is de landelijke coördinator van buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling in uw gemeente?

Indien uw gemeente geïnteresseerd is, verzorgen wij graag vrijblijvend een presentatie over de mogelijkheden van buurtbemiddeling. Wij informeren u dan graag uitgebreid over de inhoudelijke en procesmatige aspecten van buurtbemiddeling.

 

© 2024 BuroMediation – Telefoon 06 44 856 214